38 13 70 00 post@ittotal.no

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen beskriver hvilke opplysninger vi samler inn fra nettsiden og pår kunder hos oss, samt hvorfor vi samler inn og bruker opplysningene. I tillegg hvordan vi ivaretar våre kunders rettigheter og reglene i personvernlovgivningen.

Innsamling, lagring, sammenstilling, utlevering og annen behandling av personopplysninger er regulert i personopplysningsloven. Loven stiller bl.a. strenge krav til konfidensialitet og sikkerhet ved behandling av personopplysninger. Datatilsynet fører tilsyn med loven. «Personopplysninger» er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en fysisk person, f.eks. navn, bostedsadresse, epostadresse eller hva slags type abonnement du har hos oss.

Hvem vi er

Vår nettstedsadresse er: http://ittotal.no

Markedsnavn – IT total
Brønnøysund navn – IT total AS
Org. nr. – 928 775 305
Besøks adresse – Hunsøya, 4700 Vennesla

Behandlingsansvarlig

IT total er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Med «behandlingsansvarlig» menes i loven den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal benyttes. Det er den behandlingsansvarlige som er ansvarlig for at behandlingen av personopplysninger skjer i henhold til loven. Kontaktinformasjon til IT total finner du helt nederst i denne personvernerklæringen.

Hvilke typer personopplysninger som behandles

Når du er kunde hos oss lagrer vi kun den kunde og kontaktinformasjonen som er nødvendig for å kunne vedlikeholde kundeforholdet og fakturere, informere og gi nødvendige tilganger for kundene og kundenes kontaktpersoner. I tillegg lagrer vi opplysninger om våre kunders tjenester hos oss.

Vi lagrer også epost og annen nødvendig informasjon vi mottar fra deg for å kunne besvare og reagere på feilmeldinger og endringsmeldinger.

Nettsted

I forbindelse med våre hjemmesider kan besøkende legge igjen kommentarer. Vi lagrer da kommentar og IP-adressen.

I tillegg kan det genereres en hash-streng basert på e-mailen din som blir sendt til tjenesten Gravtar får å undersøke om du har bruker der. Om du har det vil nettsiden vår hente profilbildet og vise det i forbindelse med kommentaren.

Ved bruk av kontaktskjema vil det bli generert en mail som inneholder ditt navn, telefonnummer og e-mail adresse.

Formålet med behandlingen – hva opplysningene brukes til

Kredittopplysningene, kontaktopplysningene, opplysningene om dine tjenester og abonnementer og eventuelle tilleggstjenester og opplysningene vi ellers mottar fra deg, lagres for å administrere kundeforholdet ditt og levere deg tjenestene du har en avtale på. Dette omfatter bl.a. å behandle dine bestillinger, sende deg korrekte fakturaer, håndtere betalinger og kommunisere med deg i forbindelse med ditt kundeforhold og gi deg nødvendig hjelp og nyttig informasjon. Opplysningene setter oss samtidig i stand til å kunne analysere, tilpasse og forbedre vårt tjenestetilbud og vår kommunikasjon med deg.

Opplysningene som automatisk blir registrert av våre måleverktøy og tekniske logger om bruk, navigasjon, internettforbindelse, teknisk utstyr mv. brukes også i administrasjon av kundeforholdet, men bidrar samtidig til at vi kan passe på og sikre at tjenestene hele tiden fungerer slik de skal og holder den kvaliteten de skal ha. Vi kan proaktivt løse eventuelle tekniske problemer før du merker dem, minimere risikoen for feil og hindre at noen misbruker dine tjenester hos oss. Opplysningene setter oss i stand til å gi deg en best mulig brukeropplevelse på de tekniske enhetene du måtte benytte deg av i våre systemer.

Nettside

I forbindelse med kommentarer brukes IP-adressen for å håndtere eventuelle useriøse kommentarer. Gravtar stiller med profilbilder som vi linker opp mot dine kommentarer.

Kontaktskjemaet lagrer din informasjon for at vi skal kunne besvare dine henvendelser.

Hvor lenge opplysningene oppbevares

Vi oppbevarer personopplysningene kun så lenge det er nødvendig ut fra de formål som er beskrevet i avsnittet ovenfor eller for å oppfylle bestemte lovkrav. Dette innebærer at lagringstiden for ulike typer opplysninger vil kunne variere. Bokføringsloven gjør at fakturaopplysninger må lagres i minst 5 år. Kontaktopplysningene har vi behov for å lagre så lenge du er kunde hos oss og en viss periode etter dette bl.a. for å kunne yte deg best mulig service dersom du velger å komme tilbake til oss.

Nettside

Kommentarer lagres på ubestemt tid for å kunne gjenkjenne senere kommentarer. Dette er for å unngå at de havner i en godkjennings kø tilhørende redaktøren.

Kontaktskjemaets innsamlede informasjon slettes etter at henvendelsen er løst.

Hvem vi deler opplysningene med

Vi deler ikke opplysninger med andre enn dem som er med på å vedlikeholde kundeforholdet til deg.

Vi inngår skriftlige avtaler med tredjeparter vi deler opplysninger med og stiller tydelige krav om å følge gjeldende personvernlovgivning, inkludert kravene til informasjonssikkerhet. Når slike tredjeparter befinner seg utenfor EU bruker vi, når det er påkrevet, EU Kommisjonens standard kontrakt som ivaretar personvernet til den enkelte og sikrer et tilfredsstillende beskyttelsesnivå.

I den utstrekning det er pålagt ved lov eller rettslig avgjørelse eller nødvendig for etterforskning av mulige lovbrudd mot vår virksomhet vil relevante opplysninger kunne bli utlevert til offentlige myndigheter eller eventuelle andre berettigede.

Nettside

Vi sender en anonymisert tekststreng til Gravtar for å innhente profilbilde. Deres personvernspolicy ligger her: https://automattic.com/privacy/

Besøkendes kommentarer kan bli kontrollert gjennom en automatisk gjenkjennelsestjeneste mot søppelkommentarer.

Hvordan vi beskytter opplysningene

Vi arbeider planlagt og systematisk med å ivareta informasjonssikkerhet og benytter så vel tekniske som organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte de lagrede personopplysningene mot uautorisert tilgang og bruk.

I den utstrekning vi deler personopplysninger med tredjeparter stiller vi tilsvarende krav om informasjonssikkerhet til dem.

Dersom du har logget på Min Side eller tjenestene våre og vært inaktiv i en viss tid, vil vi automatisk logge deg av for å bidra til beskyttelse av kontoen din mot uautorisert tilgang. Du er selv ansvarlig for å holde påloggingsinformasjonen (brukernavn og passord) konfidensiell.

Administrasjon av og endringer i lagrede opplysninger

Det er viktig at kontaktopplysningene vi har registrert om deg er riktige og oppdaterte. Disse kan bedrifter vedlikeholde selv via Min Side eller du kan kontakte oss direkte dersom du har spørsmål om eller ønsker innsyn i hvilke opplysninger vi lagrer om deg. Hvis du oppdager feil eller det skjer endringer i opplysningene (f.eks. nytt telefonnummer eller epost) er vi takknemlig om du snarest kontakter oss slik at vi kan oppdatere opplysningene.

Informasjonskapsler og sporingsbilder

Vi kan også samle inn informasjon om deg på nettet via informasjonskapsler eller lignende teknologier når du besøker nettsidene våre.

Vi kan bruke informasjonskapsler bl.a. for å måle trafikken på våre nettsteder. Hovedformålet med dette er å sikre drift samt forbedre ytelsene. Sporingsbilder brukes til liknende formål, men også for å gi oss informasjon om hvordan vår markedsføring fungerer.

Du kan angi at nettleseren skal varsle deg før du mottar en informasjonskapsel, slik at du kan bestemme om du vil godta den. Du kan også angi at nettleseren automatisk deaktiverer informasjonskapsler. Vær oppmerksom på at du ikke kan bruke alle funksjonene på nettstedet vårt hvis informasjonskapsler er deaktivert.

I tillegg gir IP-adressene oss en bedre forståelse av geografisk informasjon samt sikre pålogging på vår driftsportal. Det er i din og vår legitime interesse å behandle personopplysningene for disse formålene.

Nyhetsbrev

IT total sender ut nyhetsbrev via e-post. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv. Du kan velge å oppgi om du representerer en virksomhet, er privatperson, en journalist eller annet. Dette gjøres for at vi kun skal sende relevant informasjon.

Koblinger til andre nettsteder og tjenester

Nettsidene våre skal ikke inneholde lenker til andre nettsteder vi ikke selv bruker.

Enkelte av våre koblinger kan gi deg tilgang til tjenester fra tredjepart. Disse har IT total kontrakt med.

Informasjon om barn

Du må være minst 18 år for å inngå avtaler som IT total forhandler.

Kontaktopplysninger

Hvis du har spørsmål eller av andre grunner ønsker å komme i kontakt med oss i forbindelse med denne personvernerklæringen kan du benytte følgende kontaktopplysninger:

IT Total AS 

Telefon: 38137000     Mail: kundeservice@telehusetvennesla.no